Luk
Start / Varemærker / Ecobody

Ecobody

Ecobody Ecobody Pump set 20kg
-10%
BLACK WEEK
675 dkk (750 dkk)
Ecobody Ecobody Fitness rubberband light
-10%
BLACK WEEK
Light - Heavy
90 dkk (100 dkk)
Ecobody Ecobody Yoga ball
-10%
BLACK WEEK
fra 180 dkk (200 dkk)
Ecobody Pilates Roll 60cm
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Ecobody ZenRoller Massage Roll
-10%
BLACK WEEK
360 dkk (400 dkk)

Ecobody Ecobody Deep massage Roll
-10%
BLACK WEEK
360 dkk (400 dkk)
Ecobody Ecobody Massage handle wooden
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)
Ecobody Ecobody Pilates Roll, 60 cm
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Ecobody 40cm waist trimmer
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Ecobody Vinyl dumbbell
-10%
BLACK WEEK
Vægte 2 - 5 kg
fra 90 dkk (100 dkk)

Ecobody Ecobody Neoprene kettlebell
-10%
BLACK WEEK
Vægte 4 - 12 kg
fra 180 dkk (200 dkk)
Ecobody Spikeprotectors for walking poles
-10%
BLACK WEEK
45 dkk (50 dkk)
Ecobody Ecobody Kinesiotape
-10%
BLACK WEEK
Fås i flere farver
90 dkk (100 dkk)
Ecobody Ecobody Pilatesball
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)
Ecobody Ecobody Skiprope
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)

Ecobody Yoga matt, NBR 15mm
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Powerband
-10%
BLACK WEEK
450 dkk (500 dkk)
Ecobody Ecobody Power Arms
-10%
BLACK WEEK
360 dkk (400 dkk)
Ecobody Ecobody Step board
-10%
BLACK WEEK
450 dkk (500 dkk)
Ecobody Ecobody Training belts / lifting belts
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)

Ecobody Ankle & wristweight 2-pack
-10%
BLACK WEEK
fra 90 dkk (100 dkk)
Ecobody Ecobody Balance board wooden
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Cobody Fascia massager
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Ecobody Gymnastic rings
-10%
BLACK WEEK
360 dkk (400 dkk)
Ecobody Ecobody Massage hook
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)

Ecobody Ecobody Abs wheel
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Massage roll
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Vinyl kettlebell 2,5kg
-10%
BLACK WEEK
90 dkk (100 dkk)
Ecobody Ecobody Fascia DuoBall
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Yogamatt, PVC 4mm
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)

Ecobody Spiked matt
-10%
BLACK WEEK
450 dkk (500 dkk)
Ecobody Pull-up bar, chrome
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Toning ball 1,5 kg
-10%
BLACK WEEK
360 dkk (400 dkk)
Ecobody Ecobody Fascia Ball
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)
Ecobody Ecobody Foot massager
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)

Ecobody Balance pillow
-10%
BLACK WEEK
450 dkk (500 dkk)
Ecobody Ecobody Pilates pillow
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Fingertraining pillows 3 pcs
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)
Ecobody Finger trainer, adjustable
-10%
BLACK WEEK
270 dkk (300 dkk)
Ecobody Ecobody Massage ball-set 3 pcs
-10%
BLACK WEEK
180 dkk (200 dkk)

1 2